Kariera

1

Dlaczego warto pracować w firmie KAMINIARZ?

Bezpieczne i stabilne środowisko pracy jest niezwykle ważne dla komfortu życia oraz jakości wykonywanej pracy. Wiemy o tym, dlatego zatrudniamy wyłącznie w oparciu o umowy o pracę, respektując wszelkie zobowiązania prawne płynące z tego tytułu.

Wiemy także o tym, że jakość wykonywanej pracy bezpośrednio związana jest z praktyką. Jako firma skupiona na jakości produktów, jesteśmy zainteresowani długoletnią współpracą.

Wiedząc wreszcie o tym, że to ludzie są prawdziwym źródłem sukcesu, dokładamy wszelkich starań, by w naszej firmie pracowały osoby o odpowiednich kwalifikacjach i motywacji. Tworzymy dobre środowisko do rozwoju osobistego.

ZMW KAMINIARZ to miejsca pracy, gdzie:

 • inwestuje się w najnowsze technologie produkcyjne
 • działa w oparciu o najwyższe standardy produkcyjne
 • realizuje i wdraża ambitne strategie

Kogo szukamy?

 • Ludzi odpowiedzialnych, sumiennych i zaangażowanych. To stare dobre wartości, które tworzą znakomitego pracownika. Ludzi skupionych na jakości wykonywanej pracy. Chcemy zatrudniać najlepszych specjalistów, najlepiej jeśli łączą kompetencje z pasją. Tylko tacy ludzie pozwolą nam rozwijać pozycję rynkową marki, która w tym roku świętuje 90 lat. Mamy świetny produkt, misję, znamy cel, do którego zmierzamy, szukamy ludzi, którzy pozwolą nam go zrealizować.

Dołącz do nas!

Kaminiarz zatrudni

 • Chciałbyś przeżyć przygodę zawodową rozwijając czołową Polską markę mięsną?
 • Sprawdź aktualne wakaty, a jeśli nie znajdziesz interesującej oferty, wyślij swoje dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) na adres: kadry@kaminiarz.pl  lub zadzwoń 65 529 95 51. Każde zgłoszenie rozpatrujemy i gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, abyś pozostał z nami na długo!

Uwaga: Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Klauzula Informacyjna RODO dla kandydatów na pracowników ZMW KAMINIARZ.

„Na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27.04.2016r. (dalej jako: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450766, posiadająca nr NIP: 6970017820 oraz nr REGON: 008339554.
 2. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy rodo@kaminiarz.pl  lub telefoniczny pod nr.: + 48 723 050 595
 3. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji pracowników i współpracowników. Podstawami przetwarzania danych będą tu:
  1. w przypadku kandydatów na pracowników:
   • art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • Państwa zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne (CV i/lub list motywacyjny) zawierają inne dane osobowe niż w/w (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie dodatkowych danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
   • Państwa zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);2
  2. w przypadku kandydatów na współpracowników – Państwa zgody co do aktualnych, jak i przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach do momentu zakończenia danej rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na kolejne rekrutacje – przez okres 1 roku od momentu ich zebrania.
 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na wzięciu udziału w rekrutacji.
 6. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji .
 7. W związku z celami, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, ochroniarską i audytową
  • dostawcy usług IT lub firmy (serwisowe) informatyczne
  • dostawcy monitoringu wizyjnego i odpowiednie w tym zakresie firmy serwisowe.
 8. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (dotyczy ono tylko tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody)
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Aktualne oferty pracy!

Elektromechanik utrzymania ruchu

Miejsce pracy: Święciechowa

Opis stanowiska:

 • obsługa, konserwacja, naprawa techniczna maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • organizacja i planowanie pracy
 • utrzymanie ruchu maszynowego na działach
 • zapewnienie ciągłości produkcji poprzez bieżące usuwanie problemów technicznych na hali produkcyjnej
 • monitoring serwisu maszyn i urządzeń

Wymagania:

 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu
 • mile widziana znajomość automatyki
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych, rysunku technicznego
 • posiadanie aktualnych uprawnień SEP E1 do 1kV
 • komunikatywność oraz dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wykształcenie minimum średnie

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą , pełną wyzwań pracę
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w wyspecjalizowanym zakładzie przetwórstwa mięsnego
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz Listu Motywacyjnego na adres: kadry@kaminiarz.pl W temacie prosimy wpisać „Elektromechanik utrzymania ruchu” lub osobiste składanie w Dziale Kadr i Płac.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz Sp. z o.o. Sp.K. (Pracodawca oraz administrator danych), zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Pracodawcę Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chce Pan/Pani byśmy rozpatrzyli Państwa CV i zachowali je w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji” W każdym czasie zgodę można cofnąć, kontaktując się z nami pod adresem kadry@kaminiarz.pl.

Pełna wersja naszej Polityki RODO znajduje się na http://www.kaminiarz.pl/en/kaminiarz-1926/polityka-prywatnosci 

.

Mechanik - Konserwator w Przemyśle Spożywczym

Miejsce pracy: Święciechowa

Opis stanowiska:

 • nadzór, konserwacja i naprawa maszyn 
 • utrzymanie ruchu
 • praca w systemie dwuzmianowym [8 - 10 godz.]

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie: Technik Elektryk
 • znajomość działania i umiejętność naprawy maszyn
 • odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • zatrudnienie na umowę o pracę

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@kaminiarz.pl lub składać bezpośrednio w Sekretariacie firmy.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres konieczny wg przepisów prawa pracy, na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres konieczny wg przepisów prawa pracy, na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie zgodę można cofnąć, kontaktując się z nami pod adresem kadry@kaminiarz.pl  Pełna wersja naszej Polityki RODO znajduje się na: www.kaminiarz.pl/pl/kaminiarz-1926/polityka-prywatnosci      

Pracownik Produkcji

Miejsce pracy: Święciechowa

Opis stanowiska: 

 • praca dotyczy działów: Ekspedycja / Pakowanie / Konfekcjonowanie 

Wymagania: 

 • sumienność
 • dokładność
 • sprawność manualna
 • odpowiedzialność

Oferujemy: 

 • szkolenia przygotowujące do pracy
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w renomowanym zakładzie przetwórstwa mięsnego
 • stabilną pracę
 • wieloletnie umowy
 • uwaga: Za pracę w nadgodzinach wypłacamy zgodnie z Kodeksem Pracy normalne wynagrodzenie oraz dodatek 50 % lub 100 %.

Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: kadry@kaminiarz.pl 

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres konieczny wg przepisów prawa pracy, na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres konieczny wg przepisów prawa pracy, na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie zgodę można cofnąć, kontaktując się z nami pod adresem kadry@kaminiarz.pl  Pełna wersja naszej Polityki RODO znajduje się na: www.kaminiarz.pl/pl/kaminiarz-1926/polityka-prywatnosci      

Liderów do Działu Konfekcjonowania

Miejsce pracy: Święciechowa

Wymagania:

 • znajomość procedur HACCP
 • doświadczenie zawodowe
 • komunikatywność oraz dobra organizacja pracy
 • dokładność i sumienność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • wynagrodzenia adekwatne do posiadanych umiejętności
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@kaminiarz.pl  lub składać bezpośrednio w Sekretariacie firmy.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres konieczny wg przepisów prawa pracy, na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres konieczny wg przepisów prawa pracy, na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie zgodę można cofnąć, kontaktując się z nami pod adresem kadry@kaminiarz.pl  Pełna wersja naszej Polityki RODO znajduje się na: www.kaminiarz.pl/pl/kaminiarz-1926/polityka-prywatnosci      

Pracownik Linii Rozbioru i Wykrawania

Miejsce pracy: Święciechowa

Opis stanowiska:

 • praca na linii technologicznej
 • rozbiór mięsa wieprzowego, wykrawanie

Wymagania:

 • dokładność
 • sumienność
 • sprawność manualna 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w renomowanym zakładzie mięsnym
 • stabilną pracę w perspektywie wieloletniej

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@kaminiarz.pl  lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac. W temacie prosimy wpisać „Pracownik rozbioru i wykrawania”.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres konieczny wg przepisów prawa pracy, na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres konieczny wg przepisów prawa pracy, na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie zgodę można cofnąć, kontaktując się z nami pod adresem kadry@kaminiarz.pl  Pełna wersja naszej Polityki RODO znajduje się na: www.kaminiarz.pl/pl/kaminiarz-1926/polityka-prywatnosci      

Specjalista ds. Sprzedaży

Miejsce pracy: Święciechowa

Opis stanowiska:

 • obsługa klienta krajowego
 • fakturowanie
 • współpraca z firmami logistycznymi
 • praca na arkuszach Excel
 • praca w systemie dwuzmianowym

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • komunikatywność
 • podzielność uwagi
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (szczególnie Excel, Word)

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie, w młodym zespole
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@kaminiarz.pl  - w temacie prosimy wpisać „Specjalista ds. sprzedaży ” - lub osobiste składanie w Dziale Kadr i Płac.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz Sp. z o.o. Sp.K. (Pracodawca oraz administrator danych), zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Pracodawcę Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chce Pan/Pani byśmy rozpatrzyli Państwa CV i zachowali je w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji” W każdym czasie zgodę można cofnąć, kontaktując się z nami pod adresem kadry@kaminiarz.pl . Pełna wersja naszej Polityki RODO znajduje się na http://www.kaminiarz.pl/en/kaminiarz-1926/polityka-prywatności 

Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

Miejsce pracy: Święciechowa

Opis stanowiska:

 • stałe doskonalenie systemu zapewnienia jakości
 • przygotowywanie raportów jakościowych
 • prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji systemowej oraz zapisów
 • przeprowadzanie wewnętrznych audytów jakościowych
 • szkolenie pracowników w zakresie GHP, GMP, HACCP
 • pobieranie i wysyłanie próbek do badań
 • odbiór jakościowy wyprodukowanych wyrobów gotowych
 • sprawdzanie urządzeń kontrolno-pomiarowych i przestrzeganie realizacji harmonogramu
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi w zakresie działu jakości
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej klientów
 • prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji związanej z ochrona środowiska

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: technologia żywności, szczególnie technologia mięsa
 • biegłość w zakresie wymagań norm BRC, IFS systemu HACCP oraz polskiego i unijnego prawa żywnościowego
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji jakościowej firmy branży spożywczej wg IFS/BRC
 • doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz kontroli jakości surowców i produktów
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym, będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w wyspecjalizowanym zakładzie przetwórstwa mięsnego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@kaminiarz.pl - w temacie prosimy wpisać „Specjalista ds. Zapewnienia Jakości ” - lub osobiste składanie w Dziale Kadr i Płac.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz Sp. z o.o. Sp.K. (Pracodawca oraz administrator danych), zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Pracodawcę Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chce Pan/Pani byśmy rozpatrzyli Państwa CV i zachowali je w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji” W każdym czasie zgodę można cofnąć, kontaktując się z nami pod adresem kadry@kaminiarz.pl  Pełna wersja naszej Polityki RODO znajduje się na http://www.kaminiarz.pl/en/kaminiarz-1926/polityka-prywatności 

Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745

zamowienia@kaminiarz.pl

a a j r f