Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO.

„Na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27.04.2016r. (dalej jako: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kaminiarz Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciechowie (64-115) przy ul. Leszczyńskiej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450766, posiadająca nr NIP: 6970017820 oraz nr REGON: 008339554.
 2. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefoniczny pod nr.: + 48 723 050 595
 3. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • produktów Spółki - na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO i zawartej w tym zakresie umowy
  • przedstawienia Państwu oferty współpracy lub zakupu produktów Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji celów sprzedażowych Spółki
  • przeprowadzenia postępowania ofertowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i Państwa zgody
  • przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu jak najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów i dobrej współpracy z Klientami i Kontrahentami
  • korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, a także nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych
  • rozliczeniowych (podatkowo-księgowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i odpowiednich przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami i dochodzeniu ich
  • monitorowania terenu Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony jej mienia przed kradzieżą
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez poniższe okresy, w przypadku:
  • sprzedaży produktów Spółki - w okresie wykonywania umowy, a później jeszcze do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa
  • przedstawienia Państwu oferty współpracy lub zakupu produktów Spółki - do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a później jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa
  • postępowania ofertowego - do czasu jego zakończenia, a później jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa
  • postępowania reklamacyjnego - do czasu jego zakończenia, a później jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa
  • korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej - przez okres jej wymiany, a później jeszcze do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa
  • rozliczenia (podatkowo-księgowego) - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z odpowiednich przepisów podatkowych i o rachunkowości
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - do czasu upływu terminu ich przedawnienia określonego przepisami prawa
  • monitorowania terenu Spółki - przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie to stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa lub Spółka powzięła wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu (wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 3.
 6. Dane te nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji[1].
 7. W związku z celami, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, transportową, płatniczą, ochroniarską i audytową
  • dostawcy usług IT lub firmy (serwisowe) informatyczne
  • dostawcy monitoringu wizyjnego i odpowiednie w tym zakresie firmy serwisowe.
 8. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (dotyczy ono tylko tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody)
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

 

Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745

zamowienia@kaminiarz.pl

a a j r f